PRACA BEHAWIORYSTY - NAGRANIE Z WEBINARIUM Z DNIA 20 MARCA 2018R.

Autorzy / prelegenci:
Piotr Wojtków
Zosia Zaniewska

Zakres tematyczny:
- definicja zawodu behawiorysty,
- "narzędzia" oceny zachowań,
- praktyczne wykorzystanie modelu oceny EMRA (COAPE),
- ocena zachowań na podstawie obserwacji,
- wybrane techniki pracy z psami problemowymi,
- omówienie przypadków.

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru z numerem 2.14/00367/2018.

Polityka prywatności