JAK MÓWIĆ, ŻEBY NAUCZYĆ?

SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W PRACY TRENERA PSÓW I BEHAWIORYSTY

DLA KOGO…

 

Szkolenie skierowane jest dla behawiorystów, trenerów szkolenia psów, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne dotyczące pracy z klientem.

PROGRAM:

Podczas warsztatu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Człowiek, pies i… człowiek? Kompetencje interpersonalne jako część przygotowania zawodowego szkoleniowca i behawiorysty.

  • Co komunikujemy, gdy nie mówimy i dlaczego wszystko jest informacją? Podstawowe prawa rządzące komunikacją. Mowa ciała i relacje przestrzenne w pracy z klientami.

  • Szkolenie grupowe i konsultacja indywidualna jako specyficzne sytuacje komunikacyjne.

  • Trener jako autorytet. Komunikacyjne i psychologiczne konsekwencje nierówności stron dla szkolenia. Wyznaczanie i komunikowanie celów współpracy.

  • Osiąganie celów: jak zorganizować sesję? Szumy psychiczne, fizyczne i semantyczne w codziennych interakcjach. Efekt pierwszeństwa oraz efekt świeżości a podnoszenie skuteczności osiągania celów.

  • Osiąganie celów: jak mówić? Werbalne i niewerbalne motywowanie klientów. Empatyczne słuchanie. Przekazywanie komunikatów o negatywnym zabarwieniu.

  • Szkolenie oczami klienta, czyli uświadomione i nieuświadomione motywacje. Rozpoznawanie oczekiwań klientów wobec szkolenia, psa i osoby prowadzącej.

  • Dlaczego się nie rozumiemy? Selektywna percepcja, stereotypizacja, podstawowy błąd atrybucji i inne błędy poznawcze.

O PROWADZĄCYM:

Dr Michał Piotr Pręgowski – socjolog i medioznawca, stypendysta Fulbrighta. Specjalizuje się w tematyce human-animal studies, badał m.in. przemiany relacji pies-człowiek we współczesnym szkoleniu. Jest autorem i redaktorem licznych prac naukowych, w tym książek „Companion Animals in Everyday Life” (Palgrave Macmillan 2016), „Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland” (Purdue UP 2016) i „Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce” (WN Katedra 2014). Wykładowca z 15-letnim stażem, zapraszany m.in. przez Dogs Trust, San Francisco SPCA, Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu, Animals & Society Institute, Montana State University. Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia z socjologii, komunikacji społecznej i public relations. Gościnnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek „Antropozoologia”) i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (kierunek „Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”). W latach 2012-2015 uczył doktorantów PW skutecznego komunikowania w procesie dydaktycznym. Przed rozpoczęciem kariery naukowej zajmował się zawodowo dziennikarstwem i public relations. Prywatnie jest opiekunem 10-letniego owczarka szwajcarskiego o imieniu Okami.

CENA:

360 zł 

280 zł – dla uczestników i absolwentów szkoleń trenerskich w szkole Piotr Wojtków szkolenia, członków Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE w Polsce.

 

Płatności należy dokonać na numer konta wysłany w mailu, w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy.

 

Koszt szkolenia obejmuje udział w wykładach, warsztatach, zajęciach praktycznych, każdy uczestnik otrzymuje też materiały. Koszt nie obejmuje zakwaterowania i wyżywiania.

TERMIN:

15 czerwca 2019r. (wszystkie miejsca zostały wyprzedane, planujemy kolejną edycję, wkrótce ogłosimy terminy)

MIEJSCE:

Warszawa, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności firmy.