MOTYWACJA A NAUKA

 

Psy uczyć się mogę w oparciu o dwie podstawowe metody.

 

Pierwsza metoda polega na unikaniu bodźców awersyjnych – pies wykonuje zachowanie przez nas oczekiwane, ponieważ unika bodźca, który wywołuje u niego strach. Metoda ta jest ryzykowna ze względu na to, że stawiamy psa w sytuacji dla niego zagrażającej – poczucie zagrożenia jest skorelowane z odczuwanym przez psa strachem. Więcej o tym będziemy mówili podczas wykładów podczas naszego szkolenia.

 

Druga metoda polega na zdobywaniu nagrody – pies wykonuje zachowanie przez nas oczekiwane, ponieważ chce zdobyć to, co sprawi mu przyjemność. Jest ona zwykle o wiele bezpieczniejsza i mniej ryzykowana niż pierwsza.

 

Komplikacja przy drugiej metodzie jest motywacja, którą należy u psa uzyskać. W języku szkoleniowców często jest to określane jako „zbudowanie motywacji”. Dlatego zanim zaczniemy szkolenie naszego psa musimy ocenić i zbudować optymalna motywację.

 

Ocena motywacji polega na sprawdzeniu, w jakich sytuacjach pies chce z nami pracować i zdobywać nagrody, a jakie sytuacje są dla niego zbyt trudne lub z byt rozpraszające. Problemami, które mogą się pojawić podczas szkolenia mogą wynikać z wielu złożonych przyczyn zaczynając od stanu zdrowia psa, jego nastroju, relacji z opiekunem i wielu innych. Załóżmy, że pies, z którym pracujemy jest zdrowym, szczęśliwym psem, nie sprawia na co dzień tzw. problemów behawioralnych, a naszym celem jest osiągnięcie celów szkoleniowych:

- pies nie czuje się bezpiecznie w warunkach, w których odbywa się szkolenie,

- warunki rozpraszające są zbyt trudne – wartość nagrody w obliczu zainteresowania środowiskiem jest zbyt niska,

- wartość nagrody ogólnie jest zbyt mała.

 

Ocena motywacji

Początkowym zadaniem szkoleniowym każdego przewodnika psa jest ocena motywacji. A ważną umiejętnością trenerską jest pomoc w tym zakresie opiekunowi. Podstawowymi bodźcami motywującymi do nauki są:

- możliwość jedzenia,

- możliwość zrealizowania potrzeb łowieckich – pogoń,

- możliwość zrealizowania potrzeb łowieckich – pogoń i przeciąganie,

- możliwość zapoznania się z ważnym dla psa elementem środowiska,

- możliwość kontaktu z opiekunem.

 

Jadąc do klienta, zanim wprowadzimy program treningowy, staramy się dowiedzieć się jaki jest stopień zainteresowania psa jedzeniem. Bardzo często opiekunowie mówią „on jest niejadkiem”, po czym okazuje się, że smakołyki wydawane są w nieciekawy sposób lub wartość nagród jest mało atrakcyjna dla psa. Czasem opiekunowie mówią „on jest żarłokiem” opisując motywację swojego psa. Po czym okazuje się, że pies woli obserwować inne psy, wiewiórki w parku, bardziej interesują go zapachy i węszenie. W takich wypadkach dobrze jest „zwiększyć motywacje pokarmową”, o czym napisaliśmy osobny tekst. Czasem okazuje się, że nawet w parku, gdzie pojawiają się bodźce rozpraszające, w takich sytuacjach nie ma potrzeby wprowadzaniu wszystkich zmian opisanych w tekście poświęconym „zwiększaniu motywacji pokarmowej”.

 

Innym, ważnym motywatorem może być możliwość zabawy łowieckiej. Najlepiej sprawdza się zabawa w pogoń i przeciąganie. Większość psów (szczególnie rasy psów pasterskich lub psów w typie o mocno rozwiniętych wzorcach zachowań łowieckich) jest zainteresowana tą formą zabawy, o ile przewodnik przestrzega kilku ważnych zasad. Inne psy potrzebują więcej czasu, aby zrozumieć, że zabawa w przeciąganie można im sprawiać radość (np. molosy, psy stróżujące). Czasem zdarzają się psy, u których wypracowanie zabawki jest trudne. Są to najczęściej psy schroniskowe, które w okresie szczenięcym nie bawiły się z człowiekiem z wykorzystaniem przedmiotu. Wtedy wypracowanie zabawki może zająć kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Podczas oceny motywacji należy zaobserwować jak chętnie psy gonią zabawkę, na ile chętnie chwytają. próbę należy przeprowadzić pamiętając o najważniejszych zasadach zabawy. Najlepiej, aby próbę przeprowadził opiekun psa, do którego pies ma zaufanie. o tym jakie są najważniejsze zasady zabawy łowieckiej oraz jak wypracować z psem zainteresowanie zabawką napisaliśmy w osobnym tekście „wypracowanie zabawy łowieckiej”.

 

Zadania do artykułu:

 

1. Oceń jaka jest motywacja pokarmowa i łowiecka u psa, którego będziesz przygotowywać do egzaminu. Oceń czynniki, które utrudniają Twojemu psu naukę i zastanów się na jakich płaszczyznach potrzebna będzie zmiana motywacji u psa.