PRACA Z PSEM AGRESYWNYM - WARSZTATY PRAKTYCZNO - TEORETYCZNE

DLA KOGO…

 

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do absolwentów kursu trenerskiego w naszej szkole oraz dla dyplomowanych behawiorystów COAPE.

PROGRAM:

W ramach programu realizowany będzie poniższy materiał:

BLOK TEORETYCZNY - wykłady (8 h)

 

  1. Rodzaje agresji u psów.

  2. Agresja wewnątrzgatunkowa.

  3. Agresja międzygatunkowa.

  4. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

  5. Wpływ emocji na występowanie zachowań agresywnych.

  6. Techniki pracy z psem agresywnym.

  7. Omówienie przypadków.

 

BLOK PRAKTYCZNY – praca z psami lękliwymi w schronisku (16 h)

 

  1. Obserwacja zachowań i ocena problemów

  2. Techniki pracy z psami agresywnymi

Podczas zajęć praktycznych pracujemy z psami, które zaprezentowały w schronisku lub przed trafieniem do schroniska zachowania agresywne. Nie wywołujemy zachowań agresywnych podczas zajęć. W bezpiecznych warunkach oceniamy problem i proponujemy ćwiczenia, które mogą pomóc go rozwiązać.

W trakcie warsztatów, między drugim a trzecim dniem, uczestnicy mają zadawane prace i ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Podczas wykonywania prac należy odwiedzić schronisko, dom tymczasowy, w którym mieszka pies agresywny lub mogą skorzystać z własnych doświadczeń praktycznych. Po zaliczeniu prac oraz obecności na wszystkich zajęciach, uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia warsztatów.

TERMINY ZAJĘĆ

 

Warsztaty będą realizowane podczas trzech jednodniowych spotkań

w terminach:

1. DZIEŃ - TEORIA (8h):

jesień 2018 / wiosna 2019, wykłady, miejsce: Warszawa, sala wykładowa (miejsce zostanie potwierdzone po uzbieraniu chętnych)

2. DZIEŃ - PRAKTYKA (6h):
jesień 2018 / wiosna 2019, zajęcia w schronisku, miejsce: Schronisko w Korabiewicach

3. DZIEŃ - PRAKTYKA (6h):

jesień 2018 / wiosna 2019, zajęcia w schronisku, miejsce: Schronisko w Korabiewicach

Między zjazdami uczestnicy wykonują pracę samodzielną (4h) w celu zaliczenia warsztatów.

PROWADZĄCY:

Koordynatorem i osobą główną prowadzącą szkolenie jest behawiorysta i trener szkolenia psów Piotr Wojtków (więcej o mnie). Drugą prowadzącą jest trenerka i behawiorystka Zofia Zaniewska (więcej o Zosi). W zajęciach będą także pomagali inni trenerzy, behawioryści.

CENA:

580 zł 

480 zł – dla wolontariuszy i pracowników schronisk oraz organizacji prozwierzęcych, kursantów DOGadajcie się i Piotr Wojtków szkolenia, członków Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE w Polsce.

 

Płatności należy dokonać na numer konta wysłany w mailu, w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy.

 

Koszt szkolenia obejmuje udział w wykładach, warsztatach, zajęciach praktycznych, nie obejmuje zakwaterowania i wyżywiania.