Polityka prywatności

 

I. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających z usług WOJTKÓW SZKOLENIA oraz strony www.wojtkowszkolenia.pl (klauzula informacyjna)

 

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług WOJTKÓW SZKOLENIA jest: Małgorzata Wdowiak-Wojtków szkolenia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 534-12-77-515, REGON 366788102, prowadzący również stronę pod adresem: www.wojtkowszkolenia.pl.

 

2. Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@wojtkowszkolenia.pl lub pisemnie na następujący adres: ul. Błońska 11, 05-807 Podkowa Leśna.

 

3. W jakich celach są przetwarzane Państwa dane osobowe?
Za Państwa dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). Ponadto Państwa dane będą przetwarzane do celu realizacji usług WOJTKÓW SZKOLENIA oraz strony www.wojtkowszkolenia.pl

 

4. Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie. 

W odniesieniu do usług świadczonych przez WOJTKÓW SZKOLENIA oferowanych również za pośrednictwem strony internetowej www.piotrwojtkow.pl. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone. Czasami również nadal po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

 

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W odniesieniu do usług świadczonych przez WOJTKÓW SZKOLENIA oraz stronę internetową www.piotrwojtkow.pl, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (bez przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie usługi przez WOJTKÓW SZKOLENIA).

 

6. Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez WOJTKÓW SZKOLENIA danych osobowych:

-              prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

-              prawo żądania sprostowania danych,

-              prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

-              prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

-              prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

-              prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

-              prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez WOJTKÓW SZKOLENIA.

 

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług WOJTKÓW SZKOLENIA jest: Małgorzata Wdowiak-Wojtków szkolenia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 534-12-77-515, REGON 366788102, prowadzący również stronę pod adresem: www.wojtkowszkolenia.pl.

 

2. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@wojtkowszkolenia.pl lub pisemnie na następujący adres: ul. Błońska 11, 05-807 Podkowa Leśna.

3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

 

4. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:

a.  świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora np.: zgodnie z Regulaminem świadczenia usług zawartych w umowie lub strony www.dogadajciesie.pl - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b.  przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c.  zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

e.  dochodzenia roszczeń w związku z zawartymi umowami z Użytkownikami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

f.  wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.

 

6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

 

7.  Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):

a.  Prawo dostępu do danych;

b.  Prawo do sprostowania danych;

c.  Prawo do usunięcia danych;

d.  Prawo do ograniczenia przetwarzania;

e.  Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);

f.  Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);

g.  Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;

h.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

8.  Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

9.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

10.  Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

 

III. Postanowienia końcowe

 

1. Korzystając z usług WOJTKÓW SZKOLENIA oraz ze strony internetowej www.wojtkowszkolenia.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą pozwolić na to, że WOJTKÓW SZKOLENIA udostępni dane Użytkowników osobom trzecim.

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru z numerem 2.14/00367/2018.

Polityka prywatności