Promocja!

1. Podstawowe informacje

3-4 miesiące

Zapraszamy na kurs zawodowy wszystkie osoby, które chciałyby zyskać wiedzę dotyczącą szkolenia psów. Gwarantujemy również dużą dawkę zajęć praktycznych, dzięki którym absolwent kursu jest przygotowany do samodzielnej pracy jako trener psów. Wierzymy, że najbardziej skutecznymi i efektywnymi metodami szkolenia psów, które jednocześnie pogłębiają relację opiekuna z psem, są metody pozytywnego wzmocnienia i takich też metod uczymy na kursie. Cały program szkolenia trenerskiego tworzymy bazując na doświadczeniach oraz nowoczesnych standardach pracy z psami i ludźmi.

Wystawiamy faktury vat. Aby wziąć fakturę na firmę, wystarczy przy składaniu zamówienia wpisać numer NIP i nazwę firmy w odpowiednich polach. Faktura zostanie automatycznie wysłana po zrealizowaniu zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu środków nie obowiązuje, gdy Klient w ciągu 14 dni od zakupu Kursu online zaloguje się do Platformy Kursu online lub zdecyduje się zrezygnować na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określoną w ofercie.


2. Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zawodowo pracować z psami oraz do osób, które chcą się więcej dowiedzieć o psach i/lub o pracy z ich opiekunami.


3. Forma szkolenia

Moduły i dostęp do materiałów:
Kurs podzielony jest na 4 moduły oraz praktyki w szkole dla psów. Dwa tygodnie przed każdym zjazdem, podczas których realizowane są kolejno moduły szkolenia, kursanci otrzymują materiały w postaci dostępu do wykładów i materiałów do nich dołączonych, a także instrukcje dotyczące pracy z psami. W tym czasie przygotowują się do zjazdu. Otrzymują też dostęp do zamkniętej grupy kursu na Facebooku, na której mogą zadawać pytania i konsultować swoje przygotowania.

Zjazdy:
Cztery zjazdy praktyczne odbywają się raz w miesiącu w soboty i niedziele. W piątek przed pierwszym zjazdem oraz w piątek przed trzecim zjazdem spotykamy się na panel dyskusyjny (online) dotyczący zagadnień z modułu. W soboty odbywają się zajęcia z psami, podobnie w niedziele. Po pierwszym zjeździe kursanci otrzymują dostęp do materiałów do drugiego modułu i w takim samym trybie przygotowują się do zajęć. W analogiczny sposób, po drugim zjeździe, dostają dostęp do trzeciego modułu i po trzecim zjeździe, do czwartego modułu.

Prace domowe i praktyki:
Pomiędzy zjazdami kursanci dostają prace domowe, które w większości należy zaliczyć poprzez dostarczenie nagrań filmowych. Po czwartym zjeździe wyznaczane są godziny odbycia praktyk w warszawskiej szkole dla psów Psiedszkole.

Egzamin:
Kurs kończy się pisemnym egzaminem teoretycznym oraz egzaminem praktycznym, który należy zdać wraz z psem

Formy uczestnictwa:
Uczestnik z psem 6 200 zł – ta forma przewiduje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych z własnym psem. Kursant bierze czynny udział we wszystkich warsztatach praktycznych z organizacji zajęć i prowadzenia instruktażu oraz w pracach zaliczeniowych (pisemnych oraz wymagających wysłania filmów ze swojej pracy). Aby uzyskać dyplom należy zaliczyć wszystkie prace domowe (wymagające pracy z psem), a także zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny z przygotowanym przez siebie psem.
Uczestnik bez psa 5 200 zł – ta forma uczestnictwa obejmuje udział na takich samych zasadach w zajęciach teoretycznych, w warsztatach z organizacji zajęć i prowadzenia instruktażu, a także w pracach zaliczeniowych – zarówno pisemnych jak i filmowych. Różnica jest w zajęciach z psami podczas zjazdu 1, 2, 3 i 4. Podczas tych zajęć uczestnik bez psa obserwuje ćwiczenia, a następnie samodzielnie powtarza je w domu i nagrywa filmy. Na ich podstawie zalicza ćwiczenie lub dostaje feedback co należy poprawić. Kurs również kończy się egzaminami – teoretycznym oraz praktycznym z przygotowanym przez siebie psem, po których zdaniu (oraz zaliczeniu wszystkich prac domowych) uzyskiwany jest taki sam dyplom jak w przypadku uczestnika z psem.
Obserwator 3 500 zł – uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych oraz obserwuje zajęcia praktyczne nie biorąc w nich czynnego udziału. Przy tej formie uczestnictwa nie ma możliwości wykonywania prac zaliczeniowych oraz podejścia do egzaminów. Tym samym nie kończy się uzyskaniem dyplomu.


4. Program szkolenia

MODUŁ 1 (30h)
Blok teoretyczny:
Komunikacja psów (teoria + warsztaty)
Sukces i błędy w treningu (teoria)
Zgoda psa na trening (teoria)
Sposoby uzyskiwania zachowań (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Uzyskiwanie i utrwalanie zachowań
Stosowanie sygnałów nagrody w treningu
Organizacja sesji szkoleniowej
Motywacja psów
Posłuszeństwo praktyczne

MODUŁ 2 (30h)
Blok teoretyczny:
Teoria uczenia się psów (teoria + warsztaty)
Emocje w procesie nauki psów (teoria + warsztaty)
Wyższe emocje u psów (teoria)
Wpływ nastroju na zachowanie psów (teoria)
Zaspokojenie potrzeb psów a ich nastrój (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Trening medyczny
Utrwalanie zachowań
Kontrola bodźcem
Odchodzenie od nagród
Generalizacja

MODUŁ 3 (30h)
Blok teoretyczny:
Udomowienie psów i typy psów (wg. R. Coppinger) (teoria + warsztaty)
Etapy rozwoju psa (teoria)
Problemy w wychowaniu psów i sposoby radzenia z nimi (teoria + warsztaty)
Tworzenie instruktażu (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Przygotowanie pod egzamin
Warsztaty pracy z klikerem
Warsztaty z komunikacji

MODUŁ 4 (30h)
Blok teoretyczny:
Podstawy prowadzenia szkoleń dla szczeniąt (teoria + warsztaty)
Praca z klientem indywidualnym. Organizacja pracy (system pracy, miejsce, przygotowanie, budowanie celów, monitorowanie postępów, motywowanie, dopasowywanie programu do potrzeb, praca nad problemami) (teoria + warsztaty)
Praca z grupą. Organizacja pracy (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Egzamin próbny
Warsztaty przygotowania zajęć grupowych
Warsztaty pracy z klientem

Na zakończenie pierwszego oraz trzeciego modułu odbywa się panel dyskusyjny do zagadnień oraz sprawdzian z zakresu tematów z danego modułu

Praktyki w szkole (20h)
Praktyki odbywają się w dodatkowych, indywidualnie ustalonych terminach.


5. Terminy zjazdów trenerskich

11 lutego 2024 – Start (odblokowanie 1. lekcji online)

09-10 marca 2024 – 1 zjazd

13-14 kwietnia 2024 – 2 zjazd

25-26 maja 2024 – 3 zjazd

22-23 czerwca 2024 – 4 zjazd

27-28 lipca 2024 – Egzaminy

Ze względu na specyfikę kursu, zajęcia odbywają się na naszych placach treningowych w Wilanowie bez względu na warunki atmosferyczne.

Część zajęć może odbywać się w nowo powstałym ośrodku szkoleniowym w Ładzyniu pod Warszawą (ok 20 min. samochodem z Ursynowa).

Jeżeli terminy tej edycji, ani żadnej z obecnie dostępnych Ci nie pasują, a chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych, zostaw nam swojego maila. Poinformujemy, gdy rozpoczniemy nabór na kolejne edycje.


6. Godziny zajęć

Zajęcia są dzielone na grupy – aby zaliczyć zjazd należy być na swojej grupie, ale zachęcamy do pozostawania również na pozostałych. Osoby z psami na nie swojej grupie muszą znaleźć dla psa opiekę.

Uwaga: poniższe godziny są orientacyjne. Dokładny przedział godzinowy podajemy zawsze przed zjazdem.

Poniższa rozpiska dotyczy zjazdów, natomiast w zakres godzinowy wliczone są również wykłady, lekcje online, prace domowe, panele Q&A, praktyki oraz egzaminy.

Zjazd 1:

Dzień 1 (testy osobowości) – Zakres godzinowy 10:00-16:00 (podział na 2 grupy: 10:00-13:00 i 13:00-16:00)

Dzień 2 (dzień treningowy)

Zakres godzinowy:

– lato / jesień 9:00-14:30 (podział na 2 grupy)

– zima / wiosna 9:00-17:00 (podział na 3 grupy)

Zjazd 2:

Dzień 1 (psie spotkania) – Zakres godzinowy 10:00-13:30

Dzień 2 (dzień treningowy)

Zakres godzinowy:

– lato / jesień 9:00-14:30 (podział na 2 grupy)

– zima / wiosna – 9:00-17:00 (podział na 3 grupy)

Zjazd 3:

Dzień 1 (instruktaże)

Zakres godzinowy:

– lato / jesień 9:00-14:30 (podział na 2 grupy)

– zima / wiosna 9:00-17:00 (podział na 3 grupy)

Dzień 2 (próbne egzaminy) – Zakres godzinowy 9:00-15:00 (każdy uczestnik z psem przyjeżdża na wyznaczoną godzinę, osoby bez psów obserwują minimum 3 egzaminy)

Zjazd 4:

Dzień 1 (instruktaże)

Zakres godzinowy:

– lato / jesień 9:00-14:30 (podział na 2 grupy)

– zima / wiosna 9:00-17:00 (podział na 3 grupy)

Dzień 2 (warsztatowy) – Zakres godzinowy 9:00-14:00 (jedna grupa, spotkanie bez psów)

7. Wymagania

Dobrze, aby nasi uczestnicy posiadali podstawową wiedzę na temat pracy z psami z nagrodami, umieli uzyskać skupienie uwagi w statyce i w ruchu, siad oraz wstęp do przywołania. Umiejętności nie muszą być wytrenowane na zaawansowanym poziomie, ale uczestnicy w celu lepszego zrozumienia programu powinni posiadać bardzo podstawowe umiejętności. Jeżeli uważasz, że chcesz najpierw podszkolić siebie i swojego psa zanim zdecydujesz się na nasz kurs trenerski, polecamy szkolenia podstawowe w naszej drugiej szkole – w Psiedszkolu. Nasze metody pracy z psami opieramy na najnowszych doniesieniach naukowych i nowoczesnych metodach pracy z psami. Dlatego prosimy, aby na nasze szkolenie zapisywały się osoby przekonane do pracy z psem w oparciu o motywowanie i nagradzanie.

​Każdy uczestnik musi mieć konto Google, Facebook, You Tube, aktualną przeglądarkę Chrome, Firefox lub Safari oraz stabilne łącze podczas spotkań online na żywo.


8. Dodatki

Uczestnicy kursu otrzymają podczas pierwszego zjazdu akcesoria treningowe:

Kliker oraz przybory do notowania.


9. Płatność w ratach

Istnieje możliwość płatności za kurs w ratach. W jaki sposób?

  • Napisz do nas maila na biuro@wojtkowszkolenia.pl, że interesuje Cię opłacenie kursu na raty.
  • Do maila dołącz wypełniony dokument „Warunki uczestnictwa w kursie przy płatności ratalnej” (do pobrania poniżej).
  • Kwotę dzielimy na maksymalnie 3 raty.
  • Do kwoty kursu należy doliczyć 300 zł brutto tytułem opłaty manipulacyjnej.
  • Wszystkie raty powinny zostać opłacone w zadeklarowanym terminie przed startem kursu, maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem pod rygorem niedopuszczenia uczestnika do udziału w kursie.
  • Po opłaceniu wszystkich rat ponownie napisz do nas na biuro@wojtkowszkolenia.pl, do maila dołączając potwierdzenia przelewów.
Warunki uczestnictwa w kursie przy płatności ratalnej

10. Prowadzący kurs

Piotr Wojtków
behawiorysta, trener szkolenia psów, w swojej historii pracował z tysiącami psów z problemami agresji, reaktywności, lękliwości, wykładowca, organizator szkoleń zawodowych dla trenerów i behawiorystów psów

Zosia Zaniewska-Wojtków
behawiorystka oraz trenerka psów, certyfikowana trenerka Fear Free Animal, wykładowczyni i organizatorka szkoleń zawodowych dla trenerów i behawiorystów psów

Asia Dorofiejuk
behawiorystka oraz trenerka psów, prowadzi zajęcia z psiej komunikacji dla przyszłych trenerów oraz zajęcia praktyczne dla behawiorystów, współtworzy kursy oraz webinary

Magda Czaprowska
behawiorystka oraz trenerka psów, odpowiedzialna za koordynację praktyk. Opiekunka grupy podczas szkoleń zawodowych dla trenerów psów, odpowiedzialna za część zajęć z uzyskiwania zachowań

Beata Lubiak
behawiorystka oraz trenerka psów. Opiekunka grupy podczas szkoleń zawodowych dla trenerów psów, odpowiedzialna za część zajęć z uzyskiwania zachowań

Mateusz Glazik
behawiorysta oraz trener psów. Opiekun grupy podczas szkoleń zawodowych dla trenerów psów, odpowiedzialny za część zajęć z uzyskiwania zachowań


11. Opinie uczestników kursu

Dzięki kursowi Trenera Psów znacznie polepszyła się moja relacja z Zarą.❤️ Nasze treningi są lepiej zaplanowane, a życie codziennie bardziej uporządkowane. O wiele lepiej się rozumiemy. W ciężkich chwilach nie patrzę na Zarę jak na niegrzecznego, złego psa, tylko jak na żywą istotę, która sobie z czymś nie radzi, która potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Przestałaś przejmować się opinią ludzi na róóóżne psie tematy. Zdaję sobie sprawę, że ich kryteria i dziwne zachowania większości przypadków wynikają z niewiedzy i czasem nie przegadasz. ?‍♀️ Ten kurs nie jest tylko dla osób, które chcą w przyszłości pracować z psami, ale dla wszystkich, którzy chcą przyswoić najbardziej aktualną psią wiedzę i budować na niej relację ze swoim psiakiem. ?

Julia, @zaradny_psiak

Ukończyłam kurs Trenera Psów. Wybrałam kurs w Wojtków Szkolenia ponieważ wiedziałam, że tu będzie dużo praktyki, a to według mnie jest najważniejsze na kursie. W trakcie szkolenia panowała bardzo fajna atmosfera. Piotr z Zosią to super duet – mega sympatyczni i z olbrzymią wiedzą teoretyczną, i co ważniejsze, praktyczną. Dzięki nim można lepiej zrozumieć psy, przez co później łatwiej z nimi pracować. Nadal uczestniczę w webinariach które prowadzą i jestem z nich bardzo zadowolona. Dziękuję za olbrzymią wiedzę, którą mi przekazaliście!

Kinga

Super!!!! Świetne szkolenia i cudowni prowadzący, pełen profesjonalizm!!! Zosia i Piotr są rewelacyjnymi trenerami( mega wiedza i doświadczenie) plus super cierpliwość do kursantów(za co bardzo dziękuję)? POLECAM, NAPRAWDĘ WARTO!!!

Magdalena

Polecam każde szkolenie i każdy kurs prowadzony przez Zosię i Piotrka! Dla mnie są nieustającą inspiracją, ludźmi z pasją i ogromną wiedzą oraz doświadczeniem. Mało tego! Oni potrafią i chcą się tym wszystkim dzielić! Oprócz tego są serdecznymi i dobrymi ludźmi, co tworzy przyjazną i życzliwą atmosferę każdego szkolenia. Umieją też znaleźć coś pozytywnego w każdym swoim uczniu i zmotywować do działania.Kurs trenerski był dla mnie bardzo wymagającym przedsięwzięciem i wiele mnie nauczył: o psich emocjach i o swoich. To teoretyczna wiedza przekładająca się od razu na praktykę dzięki czemu formuła kursu jest tak efektywna.Jaki z tego wniosek? Jeśli zostać psim trenerem, to tylko tu!

Maria

Zosia i Piotr – bezkonkurencyjna para, u ktorej miałam ogromną przyjemna uczestniczyć w kursach trenera psów oraz trenera terapeutycznego.Profesjonalizm, wnikliwość, pasja, fachowość, cierpliwość, takt, dociekliwość, sumienność, staranność, wytrwałość, doświadczenie, wiedza, a to wszystko okraszone dobrym humorem, i sympatycznym uśmiechem. Najlepiej spędzony czas i zainwestowane pieniądze. Polecam wszystkim!

Beata

Świetne miejsce, fantastyczne podejście zarówno do psów, jak i ich opiekunów. Nie znam drugiej takiej pary pisarzy, która by w taki sposób potrafiła przekazać wiedzę jak i zainspirować nowe pokolenia. Wielki szacunek za to co robicie.

Monika

Kurs Trener Psów 51. edycja

3 150,005 580,00

Najniższa cena z 30 dni: 3 150,00

Promocyjna cena do 30.09!

Możliwa płatność w ratach, szczegóły w opisie.

Wyczyść
Szczegóły
Start szkolenia:

11.02.2024r.

Czas trwania:

4 miesiące

Miejsce:

Online oraz, Warszawa Wilanów, ul. Wiedeńska

Poziom trudności:

specjalistyczny

Forma uczestnictwa:

obserwator, uczestnik bez psa, uczestnik z psem

Certyfikat:

Tak

Zobacz także