TRENER PSÓW - KURS DYPLOMOWY

DLA KOGO…

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zawodowo pracować z psami oraz osób, które chcą się więcej dowiedzieć o psach lub o pracy z ich opiekunami.

 

INSPIRACJE

 

Piotr od podstaw współtworzył, kreował i organizował zajęcia w jednej z największych warszawskich szkół dla psów. Obecnie razem z Zosią prowadzi szkołę PSIEDSZKOLE (psiedszkole.pl). Podczas swojej pracy wyszkolił zespół znakomitych i profesjonalnych trenerów, którzy cieszą się dużą sympatią opiekunów i dużą skutecznością w szkoleniu psów. Tworzył także programy nowych kursów i standardów pracy. Koordynował otwieranie nowych oddziałów szkoły. Na bazie tych doświadczeń nauczył się obserwować i zmieniać zachowania psów, motywować do pracy ich opiekunów, analizować i doskonalić pracę innych trenerów, którzy pracują z psami i ich opiekunami.

Zosi pasją jest doskonalenie się, szukanie nowych rozwiązań w zakresie wiedzy dotyczącej pracy z psami. Dlatego jeździ na zagraniczne szkolenia, warsztaty i konferencje. Dokształca się w zakresie nowych doniesień ze świata nauki nt. emocji i zachowań psów. Z odbytych szkoleń wdraża w nasze programy najnowsze i najbardziej nowoczesne techniki pracy z psami - zarówno w zakresie szkolenia jak i terapii zaburzeń zachowań.

Bazując na doświadczeniach i nowoczesnych standardach pracy z psami i z ludźmi  tworzymy program szkolenia trenerskiego.

 

 

 

PROGRAM

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zawodowo pracować z psami oraz osób, które chcą się więcej dowiedzieć o psach lub o pracy z ich opiekunami

MODUŁ 1 - PRACA Z PSEM (115H)

BLOK TEORETYCZNY - zachowanie psów. (24h)

 

 1. Teoria uczenia się psów. T + W

 2. Sukces i błędy w treningu. T

 3. Zgoda psa na trening. T

 4. Sposoby uzyskiwania zachowań. T + W

 5. Emocje w procesie nauki psów. T + W

 6. Wyższe emocje u psów. T

 7. Wpływ nastroju na zachowanie psów T

 8. Zaspokojenie potrzeb psów a ich nastrój. T + W

 9. Udomowienie psów i typy psów (wg. R. Coppinger). T + W

 10. Komunikacja psów. T + W

 11. Etapy rozwoju psa. T

 12. Problemy w wychowaniu psów i sposoby radzenia z nimi. T + W

 13. Tworzenie relacji z psem. T

 

BLOK PRAKTYCZNY – praca z psem

 

 1. Zajęcia na placu szkoleniowym – „posłuszeństwo praktyczne”. (20h)

     - na miejsce i warsztat z wykorzystania,

     - nauka siad – jak wykorzystać w praktyce,

     - skupienie uwagi i chodzenie przy nodze, wykorzystanie podczas mijania rozproszeń,

     - przywołanie oraz odwołanie,

     - komenda przerywająca i wprowadzenie jej w schemat dnia opiekuna z psem,

     - komenda wstrzymująca – wykorzystanie podczas spaceru i w życiu domowym,

     - spacerowanie na smyczy,

     - trening kennelowy.

   2. Warsztaty z kształtowania. 

     - zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności jaką jest kształtowanie.

   3. Warsztaty z technik uzyskiwania zachowań.

     - różne techniki osiągnięcia jednego zachowania.

   4. Aktywności z psem. Zabawy zaspokajające potrzeby. Warsztaty.

   

   5. Zajęcia w schronisku – praca z różnymi psami. 

Między zjazdami uczestnicy wykonują pracę samodzielną z zakresu modułu 1.

 

BLOK TEORETYCZNY - organizacja szkoleń

 

 1. Podstawy prowadzenia szkoleń dla szczeniąt. T + W

 2. Praca z klientem indywidualnym. Organizacja pracy. T+ W
  (system pracy, miejsce, przygotowanie, budowanie celów, monitorowanie postępów, motywowanie, dopasowywanie programu do potrzeb, praca nad problemami)

 3. Praca z grupą. Organizacja pracy. T + W

 4. Tworzenie instruktażu. T + W

 5. Praca z trudnym klientem. W

 6. Case studies. T

 

BLOK PRAKTYCZNY – praca z klientem indywidualnym

 

 1. Organizacja prowadzenia ćwiczeń.

 2. Praca nad zachowaniami problemowymi. 

 

BLOK PRAKTYCZNY – praca z grupą

 

 1. Organizacja prowadzenia ćwiczeń. 

 2. Praca nad zachowaniami problemowymi.

Między zjazdami uczestnicy wykonują pracę samodzielną z zakresu modułu 2.

 

Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym. W trakcie trwania kursu uczestnicy mają zadawane prace i zadania do samodzielnego wykonania między zjazdami. W celu komunikacji z kursantami i łatwiejszego dostępu do części materiałów konieczne jest posiadanie konta na Facebook i Google.

Po zaliczeniu wszystkich prac i zdaniu egzaminów oraz obecności na wszystkich zajęciach, uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu. Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą egzaminy (teoretyczny i praktyczny) na oceny doskonałe, otrzymują dyplom ukończenia z wyróżnieniem. Osoby, które ukończą szkolenie z wyróżnieniem mają możliwość kontynuowania praktyk w szkole Psiedszkole się w zakresie 40 godzin.

 

LEGENDA

 

T – wykład

W – zajęcia warsztatowe

 

TERMINY ZJAZDÓW TRENERSKICH

EDYCJA 11

Szkolenie będzie realizowane w następującej formie:

 

ZJAZDY:

1. ZJAZD:

3-6 lutego 2020, miejsce: Warszawa

Rozpiska szczegółowa:

3.02, godziny 10-18 - zajęcia teoretyczne bez psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

4.02 - godziny 11-14 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa)

5.02, godziny 10-18 - zajęcia teoretyczne bez psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

6.02, godziny 10-16 (podział na grupy) - zajęcia praktyczne z psami psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

2. ZJAZD:

2-5 marca 2020, miejsce: Warszawa

Rozpiska szczegółowa:

2.03, godziny 10-18 - zajęcia teoretyczne bez psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

3.03 - godziny 11-14 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa)

4.03, godziny 10-18 - zajęcia teoretyczne bez psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

5.03, godziny 10-16 (podział na grupy) - zajęcia praktyczne z psami psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

 

3. ZJAZD:

30 marca-2 kwietnia 2020, miejsce: Warszawa

Rozpiska szczegółowa:

30.03, godziny 10-18 - zajęcia teoretyczne bez psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

1.04, godziny 10-16 (podział na grupy) - zajęcia praktyczne z psami psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

2.04, godziny 10-18 - zajęcia teoretyczne bez psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

3.04, godziny 10-16 (podział na grupy) - zajęcia praktyczne z psami psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

4. ZJAZD:

16.04, godziny 10-16 (podział na grupy) - zajęcia praktyczne z psami psów (Psiedszkole Ochota, ul. Szczęśliwicka 57, Warszawa)

Dodatkowo każdy kursant otrzymuje dzienniczek praktyk, w ramach których ma odbyć: 6 godzin praktyk przy zajęciach indywidualnych, 20 godzin podczas zajęć grupowych, 6 godzin podczas Psich Spotkań. Wszystkie praktyki odbywają się w szkole Psiedszkole.

20-21 maja 2020, egzamin teoretyczny i praktyczny​

EDYCJA 10

Na tę edycję mamy miejsca dla Uczestników bez psów i Obserwatorów. Szkolenie będzie realizowane podczas trzech trzydniowych zjazdów oraz zajęć praktycznych,

które odbywały się będą w terminach:

 

ZJAZDY:

1. ZJAZD:

6-8 marca 2020, miejsce: Pensjonat Krzysin

2. ZJAZD:
27-29 marca 2020, miejsce: Pensjonat Krzysin

3. ZJAZD:
24-26 kwietnia 2020, miejsce: Pensjonat Krzysin

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

9 maja 2020, obserwacja zajęć w szkole dla psów, Podkowa Leśna lub Warszawa

10 maja 2020, obserwacja zajęć w szkole dla psów, Podkowa Leśna lub Warszawa

16 maja 2020, konsultacje w zakresie pracy z psem, miejsce: Warszawa

17 maja 2020, zajęcia w schronisku, miejsce: Schronisko w Korabiewicach

 

30 maja 2020, zajęcia w schronisku, miejsce: Schronisko w Korabiewicach 

31 maja 2020, symulacje zajęć indywidualnych i grupowych, miejsce: Warszawa

 

6-7 czerwca 2020, egzamin praktyczny i teoretyczny

Tutaj możesz zobaczyć terminy obecnych edycji.

 

PROWADZĄCY:

 

Koordynatorami i osobami prowadzącymi szkolenie są behawioryści i trenerzy szkolenia psów Piotr Wojtków (więcej o Piotrze) oraz Zosia Zaniewska-Wojtków (więcej o Zosi).

 

CENA:

 

4700 zł – uczestnik z psem,

3900 zł – uczestnik bez psa z możliwością zdawania egzaminów, zaliczania prac i uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia,

3000 zł – obserwator bez psa bez możliwości zdawania egzaminów i uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia.

 

Płatności należy dokonać do:

Edycja 11

Zadatek bezzwrotny w kwocie 1000 zł gwarantuje rezerwację miejsca,

3 lutego 2020r. - reszta kwoty na numer konta wysyłany w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy.

 

Edycja 10

Zadatek bezzwrotny w kwocie 1000 zł gwarantuje rezerwację miejsca,

10 lutego 2020r. - reszta kwoty na numer konta wysyłany w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy.

Koszt szkolenia obejmuje udział w wykładach, warsztatach, zajęciach praktycznych, nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

MODUŁ 2 - PRACA Z KLIENTEM (50H)

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności firmy oraz regulamin szkoły.

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru z numerem 2.14/00367/2018.

Polityka prywatności