TRENER PSÓW - KURS DYPLOMOWY

DLA KOGO…

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zawodowo pracować z psami oraz osób, które chcą się więcej dowiedzieć o psach lub o pracy z ich opiekunami.

 

INSPIRACJE

 

Piotr od podstaw współtworzył, kreował i organizował zajęcia w jednej z największych warszawskich szkół dla psów. Obecnie razem z Zosią prowadzi szkołę PSIEDSZKOLE (psiedszkole.pl). Podczas swojej pracy wyszkolił zespół znakomitych i profesjonalnych trenerów, którzy cieszą się dużą sympatią opiekunów i dużą skutecznością w szkoleniu psów. Tworzył także programy nowych kursów i standardów pracy. Koordynował otwieranie nowych oddziałów szkoły. Na bazie tych doświadczeń nauczył się obserwować i zmieniać zachowania psów, motywować do pracy ich opiekunów, analizować i doskonalić pracę innych trenerów, którzy pracują z psami i ich opiekunami.

Zosi pasją jest doskonalenie się, szukanie nowych rozwiązań w zakresie wiedzy dotyczącej pracy z psami. Dlatego jeździ na zagraniczne szkolenia, warsztaty i konferencje. Dokształca się w zakresie nowych doniesień ze świata nauki nt. emocji i zachowań psów. Z odbytych szkoleń wdraża w nasze programy najnowsze i najbardziej nowoczesne techniki pracy z psami - zarówno w zakresie szkolenia jak i terapii zaburzeń zachowań.

Bazując na doświadczeniach i nowoczesnych standardach pracy z psami i z ludźmi  tworzymy program szkolenia trenerskiego.

 

 

 

PROGRAM

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zawodowo pracować z psami oraz osób, które chcą się więcej dowiedzieć o psach lub o pracy z ich opiekunami. 

MODUŁ 1 (30h)

BLOK TEORETYCZNY

 

 1. Komunikacja psów. T + W

 2. Sukces i błędy w treningu. T

 3. Zgoda psa na trening. T

 4. Sposoby uzyskiwania zachowań. T + W

PANEL DYSKUSYJNY DO ZAGADNIEŃ

SPRAWDZIAN Z ZAKRESU TEMATÓW Z MODUŁU 1

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- uzyskiwanie i utrwalanie zachowań,

- stosowanie sygnałów nagrody w treningu,

- organizacja sesji szkoleniowej,

- motywacja psów,

- posłuszeństwo praktyczne.

MODUŁ 2 (30h)

​BLOK TEORETYCZNY

 1. Teoria uczenia się psów. T + W

 2. Emocje w procesie nauki psów. T + W

 3. Wyższe emocje u psów. T

 4. Wpływ nastroju na zachowanie psów T

 5. Zaspokojenie potrzeb psów a ich nastrój. T + W

PANEL DYSKUSYJNY DO ZAGADNIEŃ

SPRAWDZIAN Z ZAKRESU TEMATÓW Z MODUŁU 2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- trening medyczny,

- utrwalanie zachowań,

- kontrola bodźcem,

- odchodzenie od nagród,

- generalizacja.

MODUŁ 3 (30h)

​BLOK TEORETYCZNY

 1. Udomowienie psów i typy psów (wg. R. Coppinger). T + W

 2. Etapy rozwoju psa. T

 3. Problemy w wychowaniu psów i sposoby radzenia z nimi. T + W

 4. Tworzenie instruktażu. T + W

PANEL DYSKUSYJNY DO ZAGADNIEŃ

SPRAWDZIAN Z ZAKRESU TEMATÓW Z MODUŁU 3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- przygotowanie pod egzamin,

- warsztaty pracy z klikerem,

- warsztaty z komunikacji.

MODUŁ 4 (30h)

BLOK TEORETYCZNY - organizacja szkoleń

 

 1. Podstawy prowadzenia szkoleń dla szczeniąt. T + W

 2. Praca z klientem indywidualnym. Organizacja pracy. T+ W
  (system pracy, miejsce, przygotowanie, budowanie celów, monitorowanie postępów, motywowanie, dopasowywanie programu do potrzeb, praca nad problemami)

 3. Praca z grupą. Organizacja pracy. T + W

PANEL DYSKUSYJNY DO ZAGADNIEŃ

SPRAWDZIAN Z ZAKRESU TEMATÓW Z MODUŁU 3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- egzamin próbny,

- warsztaty przygotowania zajęć grupowych,

- warsztaty pracy z klientem.

LEGENDA

 

T – wykład

W – zajęcia warsztatowe

PRAKTYKI W SZKOLE (20h)

Praktyki odbywają się w dodatkowych, indywidualnie ustalonych terminach. Kursanci wypełniają dzienniczki praktyk.

WYMAGANIA

 

Dobrze, aby nasi uczestnicy posiadali podstawową wiedzę na temat pracy z psami z nagrodami, umieli uzyskać skupienie uwagi w miejscu i w ruchu, siad oraz wstęp do przywołania. Umiejętności nie muszą być wytrenowane na zaawansowanym poziomie, ale uczestnicy w celu lepszego zrozumienia programu powinni posiadać bardzo podstawowe umiejętności. Jeżeli uważasz, że chcesz najpierw podszkolić siebie i swojego psa zanim zdecydujesz się na nasz kurs trenerski, polecamy szkolenia podstawowe w naszej drugiej szkole - w Psiedszkolu. Nasze metody pracy z psami opieramy na najnowszych doniesieniach naukowych i nowoczesnych metodach pracy z psami. Dlatego prosimy, aby na nasze szkolenie zapisywały się osoby przekonane do pracy z psem w oparciu o motywowanie i nagradzanie.

Każdy uczestnik musi mieć konto Google, Facebook, aktualną przeglądarkę Chrome, Firefox lub Safari oraz stabilne łącze podczas spotkań online na żywo.

FORMA SZKOLENIA

 

Kurs podzielony jest na 4 moduły i praktyki w szkole dla psów. Dwa tygodnie przed każdym zjazdem, podczas którego realizowane są kolejno moduły szkolenia, kursanci otrzymują materiały w postaci dostępu do wykładów, materiały do wykładów i instrukcje dotyczące pracy z psami. W tym czasie przygotowują się do zjazdu. Otrzymują też dostęp do zamkniętej grupy kursu na Facebooku, na której mogą zadawać pytania i konsultować swoje przygotowania. Podczas każdego zjazdu zajęcia zaczynamy w piątek wieczorem. Tego dnia jest panel dyskusyjny dotyczący zagadnień z modułu, sprawdziany oraz warsztaty z danego modułu. Kolejnego dnia zjazdu (w sobotę) po południu odbywają się zajęcia z psami, podobnie w niedzielę. Po pierwszym zjeździe kursanci otrzymują dostęp do materiałów do drugiego modułu i w takim samym trybie przygotowują się do zajęć. W analogiczny sposób, po drugim zjeździe, dostają dostęp do trzeciego modułu i po trzecim zjeździe, do czwartego modułu. Dodatkowo między zjazdami kursanci dostają prace domowe, które w większości należy zaliczyć poprzez dostarczenie nagrań filmowych. Po czwartym zjeździe kursanci dostają dzienniczek praktyk, wyznaczane są też godziny odbycia praktyk w warszawskiej szkole dla psów Psiedszkole. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

TERMINY ZJAZDÓW TRENERSKICH

EDYCJA 13 - większość zajęć odbywa się w weekendy

Podczas zajęć praktycznych obowiązywały przygotowane przez nas zasady bezpieczeństwa.

 

HARMONOGRAM:

1. sierpnia kursanci otrzymują materiały, na podstawie których przygotowują się do 1. zjazdu.

1. ZJAZD:

14-16 sierpnia 2020, miejsce: Warszawa

14 sierpnia 

godziny 18-21 - spotkanie online bez psów, uczestnicy mogą być w domach i dojechać dopiero w sobotę po południu

15 sierpnia

godziny 15-18 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

16 sierpnia

godziny 10-13 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

Po zjeździe uczestnicy dostają materiały do samodzielnego przygotowania się do kolejnego zjazdu.

2 ZJAZD:

18-20 września 2020, miejsce: Warszawa

18 września

godziny 18-21 - spotkanie online bez psów, uczestnicy mogą być w domach i dojechać dopiero w sobotę po południu

19 września

godziny 15-18 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

20 września

godziny 10-13 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

Po zjeździe uczestnicy dostają materiały do samodzielnego przygotowania się do kolejnego zjazdu.

 

3 ZJAZD:

23-25 października 2020, miejsce: Warszawa

23 października

godziny 18-21 - spotkanie online bez psów, uczestnicy mogą być w domach i dojechać dopiero w sobotę po południu

24 października

godziny 15-18 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

25 października

godziny 10-13 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

​Po zjeździe uczestnicy dostają materiały do samodzielnego przygotowania się do kolejnego zjazdu.

4 ZJAZD:

13-15 listopada 2020, miejsce: Warszawa

13 listopada

godziny 18-21 - spotkanie online bez psów, uczestnicy mogą być w domach i dojechać dopiero w sobotę po południu

14 listopada

godziny 15-18 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

15 listopada

godziny 10-13 - zajęcia praktyczne z psami (Psiedszkole Wilanów, ul. Wiedeńska, Warszawa, godziny mogą ulec zmianie, gdy będzie konieczność podziału uczestników na podgrupy)*

Uwaga - organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania godzinami zajęć z przyczyn niezależnych tj. gorszej pogody czy komfortu psów podczas zajęć. Wszystkie zmiany będą ustalane na bieżąco z uczestnikami.

Po 3 zjeździe każdy kursant otrzymuje dzienniczek praktyk. Wszystkie praktyki odbywają się w szkole Psiedszkole. Terminy, w których kursanci mogą odbyć praktyki przekazywane są podczas trzeciego zjazdu. Możliwość odbycia praktyk jest poza terminami zjazdów.

 

29 listopada 2020, egzamin praktyczny i teoretyczny

Tutaj możesz zobaczyć terminy obecnych edycji.

 

PROWADZĄCY:

 

Koordynatorami i osobami prowadzącymi szkolenie są behawioryści i trenerzy szkolenia psów Piotr Wojtków (więcej o Piotrze) oraz Zosia Zaniewska-Wojtków (więcej o Zosi).

 

CENA:

 

5300 brutto (4309 netto) – uczestnik z psem,

4300 brutto (3496 netto) – uczestnik bez psa z możliwością zdawania egzaminów, zaliczania prac i uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia,

3400 brutto (2764 netto) – obserwator bez psa bez możliwości zdawania egzaminów i uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia obejmuje udział w wykładach, warsztatach, zajęciach praktycznych, nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

* uczestnicy bez psów uczestniczą we wszystkich zajęciach (także tych stacjonarnych i bezpośrednich), ale podczas zajęć z psami przyjeżdżają bez psów, obserwują pracę innych uczestników, notują, dopytują, wyciągają wnioski, w domu samodzielnie wykonują ćwiczenia i wysyłają nam nagrania do oceny.