EDYCJA 8

ZJAZDY:

1. ZJAZD:

2-4 sierpnia 2019, miejsce: Pensjonat Krzysin

2. ZJAZD:
23-25 sierpnia 2019, miejsce: Pensjonat Krzysin

3. ZJAZD:
13-15 września 2019, miejsce: Pensjonat Krzysin

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

28 września 2019, obserwacja zajęć w szkole dla psów, Podkowa Leśna lub Warszawa Bielany

29 września 2019, obserwacja zajęć w szkole dla psów, Podkowa Leśna lub Warszawa Bielany

5 października 2019, konsultacje w zakresie pracy z psem, miejsce: Podkowa Leśna, ul. Błońska 11

6 października 2019, zajęcia w schronisku, miejsce: Schronisko w Korabiewicach

12 października 2019, zajęcia w schronisku, miejsce: Schronisko w Korabiewicach 

13 października 2019, symulacje zajęć indywidualnych i grupowych, miejsce: Podkowa Leśna, ul. Błońska 11

19-20 października 2019, egzamin praktyczny i teoretyczny

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru z numerem 2.14/00367/2018.

Polityka prywatności