BEHAWIORYSTA PSÓW - KURS DYPLOMOWY

DLA KOGO...

Uwaga! Kurs jest 2. stopniem szkolenia i jest przeznaczony tylko dla absolwentów naszego szkolenia TRENER PSÓW. Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu TRENER PSÓW, które jest 1. stopniem naszej edukacji trenerskiej, kliknij tutaj.

Kurs jest skierowany do osób, które chcą zdobyć kompetencje pracy z psami problemowymi oraz ich opiekunami. Podczas szkolenia będą poruszane tematy pracy z psami przejawiającymi problemy m.in. tj. zachowania agresywne, zachowania lękowe, problemy separacyjne, nadpobudliwość, reaktywność itp.

Szkolenie jest przeznaczone dla absolwentów kursu TRENER PSÓW w szkole Wojtków szkolenia. Do kursu mogą przystąpić warunkowo osoby, które są uczestnikami kursu trenerskiego w naszej szkole, ale aby zdobyć dyplom BEHAWIORYSTA PSÓW należy mieć dyplom kursu TRENER PSÓW.

 

Szkolenie będzie realizowane przez 12 miesięcy. W tym czasie uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach, zaliczyć prace domowe oraz towarzyszyć tutorom podczas faktycznych konsultacji i treningów behawioralnych (shadowing). W trakcie trwania szkolenia planujemy przeprowadzić zorganizowane zajęcia, które zajmą 4-5 weekendów, pozostała forma zajęć może być realizowana zdalnie, obserwowanie konsultacji indywidualnych będzie odbywało się w godzinach trwania naszych konsultacji.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

Kompletny zakres tematyczny ustalimy, gdy potwierdzona zostanie organizacja szkolenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w poniższych zakresach godzinowych poszczególnych tematów.

 

MODUŁ 1 - TEORETYCZNY (48h)

Ta część szkolenia będzie realizowana podczas szkoleń klasowych. Miejsce szkolenia to Warszawa, zajęcia chcemy realizować w cyklach weekendowych.

 

1. Wywiad i dokumentacja.

W jaki sposób przeprowadzać wywiad podczas pierwszej

konsultacji, o jakie kwestie należy zapytać opiekunów,

jakie kwestie można pominąć. Jak tworzyć dalszą

dokumentację, aby zachować porządek i ciągłość pracy

terapeutycznej.

 

2. Wpływ diety na zachowanie psa - praktyczne aspekty.

W jaki sposób dieta może wpływać na zachowanie psa.

Na co trener terapeutyczny powinien zwrócić uwagę

obserwując zachowanie psa.

3. Farmakologia we wspomaganiu terapii.

W jaki sposób farmakoterapia może wpływać na pracę

behawioralną. Jakie są kompetencje trenera

terapeutycznego, jakie lekarza weterynarii.

4. Modele oceny problemu.

„Narzędzia” przydatne do oceny problemów, tworzenia

planów i struktur pracy (narzędzia naszego autorstwa).

 

5. Zachowania agresywne.

Podstawy teoretyczne zachowań agresywnych, technik wykorzystywanych w pracy. Podstawy ogólne.

 

6. Zburzenia lękowe.

Podstawy teoretyczne zachowań lękowych, technik wykorzystywanych w pracy. Podstawy ogólne.

 

7 Przegląd technik modyfikacji zachowań psów.

Teoretyczne podstawy i mechanizmy działań popularnych technik modyfikowania zachowań.

 

8. Najczęstsze problemy.

Najczęstsze problemy i skuteczne rozwiązania – przegląd technik pracy przy najczęstszych problemach z zachowaniem psów.

 

9. Nastrój i techniki pracy mające na celu podniesienie nastroju psa.

10. Trening medyczny.

 

11. Kazusy.

Omówienie naszych przypadków wraz z omówieniem oceny problemu, mechanizmów działania zastosowanych technik. Rozwiązań skutecznych lub przynoszących porażkę.

 

MODUŁ 2 – KONSULTACJE (16H)

Podczas zajęć będziemy przeprowadzali konsultacje

z klientami mającymi problemy z psami. (16h)

 

MODUŁ 3 – ONLINE (10H)

1. Q&A (8h)

Podczas szkolenia zorganizujemy 4 konferencje,

podczas których będziemy odpowiadali na Wasze

pytania w formie on-line. (8h)

 

2. Etyka pracy trenera (2h).

MODUŁ 4 - PRAKTYCZNY (50H)

Moduł realizowany będzie w schronisku podczas kilku

dni uwzględnionych w rozpisce. Zajęcia będą

odbywały się w weekendy. Podczas zajęć będziemy

pracowali z psami wykazującymi różne rodzaje

problemów. Będziemy analizowali problemy i wspólnie

ustalali kierunki pracy dla wolontariuszy.

 

MODUŁ 5 - PRACA SAMODZIELNEJ (50H)

Między zajęciami kursanci będą samodzielnie pracowali z psami – schronisko oraz samodzielni klienci. Jest to moduł, który będzie podlegał zaliczeniu. Kursanci będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji pisemnych, filmowych, w których wykażą się umiejętnościami analizowania, szukania rozwiązań, komunikacji z klientem itp. Częścią egzaminu będzie obrona pracy zaliczeniowej.

 

MODUŁ 6 - SHADOWING (30H)

Kursanci oglądają naszą pracę podczas konsultacji z klientami. Po konsultacji omawiamy spostrzeżenia oraz odpowiadamy na pytania.

 

EGZAMIN

Po skończonym kursie uczestnicy, aby uzyskać dyplom muszą zdać egzamin ustny z zakresu tematów poruszanych podczas szkolenia oraz zakresów praktycznych dotyczących obrony pracy zaliczeniowej MODUŁU PRAKTYCZNEGO.

TERMINY:

 

7-8 grudnia 2019

 

1-2 luty 2020

 

21-22 marca 2020

18-19 kwietnia 2020

 

23-24 maja 2020

 

20-21 czerwca 2020

 

5-6 września 2020

 

17-18 października 2020

KOSZT:

 

4500zł 

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności firmy.

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru z numerem 2.14/00367/2018.

Polityka prywatności