BEHAWIORYSTA PSÓW - KURS DYPLOMOWY

DLA KOGO...

Nasze szkolenie dla behawiorystów to dwuletni, dwustopniowy kurs. Uwaga! Przeznaczony jest tylko dla absolwentów naszego 1. stopnia szkolenia (kurs TRENER PSÓW), na którym kursanci uczą się praktycznych metod uzyskiwania zachowań, podstaw etologii psów, psychologii zwierząt, technik pracy z klientem, umiejętności organizowania zajęć w szkole dla psów. Aby dowiedzieć się więcej o 1. stopniu naszego szkolenia, kliknij tutaj.

Kurs Behawiorysta Psów jest skierowany do osób, które chcą zdobyć kompetencje pracy z psami problemowymi oraz ich opiekunami. Podczas szkolenia poruszane są tematy pracy z psami przejawiającymi problemy tj. zachowania agresywne, zachowania lękowe, problemy separacyjne, nadpobudliwość, reaktywność itp.

Szkolenie jest przeznaczone dla absolwentów 1 stopnia szkolenia (kurs TRENER PSÓW) w szkole Wojtków szkolenia. Do kursu mogą przystąpić warunkowo osoby, które są uczestnikami kursu trenerskiego w naszej szkole, ale aby zdobyć dyplom BEHAWIORYSTA PSÓW należy mieć dyplom kursu TRENER PSÓW.

 

2. stopień szkolenia realizowany jest przez 12 miesięcy. W tym czasie uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach, zaliczyć prace domowe oraz towarzyszyć tutorom podczas faktycznych konsultacji i treningów behawioralnych (shadowing). W trakcie trwania szkolenia planujemy przeprowadzić zorganizowane zajęcia, które zajmą 8 weekendów, pozostała forma zajęć może być realizowana zdalnie, obserwowanie konsultacji indywidualnych będzie odbywało się w godzinach trwania naszych konsultacji.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

Kompletny zakres tematyczny ustalimy, gdy potwierdzona zostanie organizacja szkolenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w poniższych zakresach godzinowych poszczególnych tematów.

 

MODUŁ 1 - TEORETYCZNY (48h)

Ta część szkolenia będzie realizowana podczas szkoleń klasowych. Miejsce szkolenia to Warszawa, zajęcia chcemy realizować w cyklach weekendowych.

 

1. Wywiad i dokumentacja.

W jaki sposób przeprowadzać wywiad podczas pierwszej

konsultacji, o jakie kwestie należy zapytać opiekunów,

jakie kwestie można pominąć. Jak tworzyć dalszą

dokumentację, aby zachować porządek i ciągłość pracy

terapeutycznej.

 

2. Wpływ diety na zachowanie psa - praktyczne aspekty.

W jaki sposób dieta może wpływać na zachowanie psa.

Na co trener terapeutyczny powinien zwrócić uwagę

obserwując zachowanie psa.

3. Farmakologia we wspomaganiu terapii.

W jaki sposób farmakoterapia może wpływać na pracę

behawioralną. Jakie są kompetencje trenera

terapeutycznego, jakie lekarza weterynarii.

4. Modele oceny problemu.

„Narzędzia” przydatne do oceny problemów, tworzenia

planów i struktur pracy (narzędzia naszego autorstwa).

 

5. Zachowania agresywne.

Podstawy teoretyczne zachowań agresywnych, technik wykorzystywanych w pracy. Podstawy ogólne.

 

6. Zburzenia lękowe.

Podstawy teoretyczne zachowań lękowych, technik wykorzystywanych w pracy. Podstawy ogólne.

 

7 Przegląd technik modyfikacji zachowań psów.

Teoretyczne podstawy i mechanizmy działań popularnych technik modyfikowania zachowań.

 

8. Najczęstsze problemy.

Najczęstsze problemy i skuteczne rozwiązania – przegląd technik pracy przy najczęstszych problemach z zachowaniem psów.

 

9. Nastrój i techniki pracy mające na celu podniesienie nastroju psa.

10. Trening medyczny.

 

11. Kazusy.

Omówienie naszych przypadków wraz z omówieniem oceny problemu, mechanizmów działania zastosowanych technik. Rozwiązań skutecznych lub przynoszących porażkę.

 

MODUŁ 2 – KONSULTACJE (16H)

Podczas zajęć będziemy przeprowadzali konsultacje

z klientami mającymi problemy z psami. (16h)

 

MODUŁ 3 – ONLINE (10H)

1. Q&A (8h)

Podczas szkolenia zorganizujemy 4 konferencje,

podczas których będziemy odpowiadali na Wasze

pytania w formie on-line. (8h)

 

2. Etyka pracy trenera (2h).

MODUŁ 4 - PRAKTYCZNY (50H)

Moduł realizowany będzie w schronisku podczas kilku

dni uwzględnionych w rozpisce. Zajęcia będą

odbywały się w weekendy. Podczas zajęć będziemy

pracowali z psami wykazującymi różne rodzaje

problemów. Będziemy analizowali problemy i wspólnie

ustalali kierunki pracy dla wolontariuszy.

 

MODUŁ 5 - PRACA SAMODZIELNEJ (50H)

Między zajęciami kursanci będą samodzielnie pracowali z psami – schronisko oraz samodzielni klienci. Jest to moduł, który będzie podlegał zaliczeniu. Kursanci będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji pisemnych, filmowych, w których wykażą się umiejętnościami analizowania, szukania rozwiązań, komunikacji z klientem itp. Częścią egzaminu będzie obrona pracy zaliczeniowej.

 

MODUŁ 6 - SHADOWING (30H)

Kursanci oglądają naszą pracę podczas konsultacji z klientami. Po konsultacji omawiamy spostrzeżenia oraz odpowiadamy na pytania.

 

EGZAMIN

Po skończonym kursie uczestnicy, aby uzyskać dyplom muszą zdać egzamin ustny z zakresu tematów poruszanych podczas szkolenia oraz zakresów praktycznych dotyczących obrony pracy zaliczeniowej MODUŁU PRAKTYCZNEGO.

TERMINY:

 

7-8 grudnia 2019

 

1-2 luty 2020

 

21-22 marca 2020

18-19 kwietnia 2020

 

23-24 maja 2020

 

20-21 czerwca 2020

 

5-6 września 2020

 

17-18 października 2020

KOSZT:

 

4500zł 

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności firmy.