Kurs Behawiorysta Psów jest skierowany do osób, które chcą zdobyć kompetencje pracy z psami problemowymi oraz ich opiekunami. Podczas szkolenia poruszane są tematy pracy z psami przejawiającymi problemy takie jak zachowania agresywne, zachowania lękowe, problemy separacyjne, nadpobudliwość czy reaktywność.